Projekt pod nazwą „Zakup linii produkcyjnej opakowań z papieru i tektury” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Przedmiotowy projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych opakowań z papieru i tektury. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie innowacji procesowej, produktowej oraz wzrost zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu: 4 260 720,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 905 200,00 zł

Zapytania ofertowe.

1. W związku z realizacją przez Eurographic Group Sp. z o.o. projektu pn. „Zakup linii produkcyjnej opakowań z papieru i tektury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i instalację plotera tnącego wraz z oprogramowaniem do projektowania opakowań zgodnie z warunkami przedstawionymi w załączonym zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.5/2018 – pobierz dokument
Załącznik nr 1. Formularz oferty – pobierz dokument
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań – pobierz dokument
Informacja o wynikach do postępowania ofertowego 3/1.5/2018 – pobierz dokument
Informacja o wynikach do postępowania ofertowego 3/1.5/2018 po ponownej ocenie – pobierz dokument

2. W związku z realizacją przez Eurographic Group Sp. z o.o. projektu pn. „Zakup linii produkcyjnej opakowań z papieru i tektury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i instalację cyfrowej maszyny drukarskiej zgodnie z warunkami przedstawionymi w załączonym zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.5/2018 – pobierz dokument
Załącznik nr 1. Formularz oferty – pobierz dokument
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań – pobierz dokument

Informacja o wynikach do postępowania ofertowego 4/1.5/2018pobierz dokument